FANDOM


Skałołamacz (jap. がんせきほう, ang. Rock Wrecker) to fizyczny atak typu kamiennego. Użytkownik tworzy ogromny głaz, aby rzucić nim przeciwnika.