FANDOM


Klang to Pokémon o typie stalowym, wprowadzony w generacji V.

Biologia

Ewolucja

Klink ewoluuje w Klanga na poziomie 38. Klang ewoluuje w Klinklanga na poziomie 49.